Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

         08:00 Tans  Gewyde Diens                                
       09:30 Tans  Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

Eredienste vir 

   Sondag,     

    28 November 2021

   

       

Beide Eredienste sal Sondag by ons kerk gehou word!

          28 November 2021

   08:00  Gewyde Diens                Leraar  Dr Danie Nel      

   09:30   Formele Erediens         Leraar  Dr Danie Nel 

   09:40   Kategese        GEKANSELEER   COVID REGULASIES

   10:30   Sluit aan vir tee & koffie in die saal

         Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen word

        deur Snapscan en of ons Absa Bankrekening

        of deur koeverte by kerkkantoor in te handig.

     

        Sien ook inligting op aangehegte Erediens bladsy

  

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Ons is  terug na vlak 1  vanaf  1  Oktober 2021  wat  beteken dat ons

       750 mense by 'n diens kan toelaat.

2.    Onthou asb Covid protekolle veral dra van maskers en

       distansieering geld steeds.

 3    Oktobermaand is ons spesiale 10de dankoffermaand -

      i. Die Finans- en Eiendomme voorsitter bedank alle lidmate wat reeds

         hul 10des sover betaal het. Dit is eger nie te laat nie as u nog nie           

         daarby kon uitkom nie. Na raming gaan ons ongeveer R40 000  kort                 wees op ons geteikende totaal.

       Seënwense