Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

    08:00 Tans GEEN Gewyde Diens                                
  09:30 Tans GEEN Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

Eredienste vir 

   Sondag,     

        24 Januarie 2021

   

       IS GEKANSELEER  agv     

    COVID REGULASIES

 

         24 JAN     08:00    GEKANSELEER   COVID REGULASIES

                           09:30    GEKANSELEER   COVID REGULASIES

                

     Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen               word deur Snapscan en of ons Absa Bankrekening

     of deur koeverte by kerkkantoor in te handig.

     

     Sien inligting op aangehegte Erediens bladsy

  

               

10:30   Geen Kategese 

COVID 19 

LET WEL:

1.    Ons het terug na vlak 3 op 28 September 2020 beweeg               

       wat  beteken dat ons 50 mense by 'n diens kon toelaat

2.    Vlak 3 (aangepas) is op 28 Desember 2020

       aangekondig en regulasie verander dat geen kerkdienste

       vanaf  03 Jan.2021 en daarna  toegelaat is nie.

3.     Die mees onlangs afkondiging op 12 Jan. 2021  het die

       vorige besluit net verleng wat beteken dat ons wetlik

       GEEN dienste kan hou nie totdat ons anders verneem.              

© 2016 NG Kerk Wynberg
 

SKRYF IN

h/v Durbanweg & Carr Hill weg

Wynberg

7800

Alg inligting: ngkwyn@iafrica.com

Webwerf:      dtnel@iafrica.com

KERK KANTOOR URE

Maandag - Vrydag

08:00 - 14:00

ADDRESS

TEL:

021 797 8340 - Kantoor
021 797 1909 - Faks
021 797 7115 - Pastorie

Skryf in op erediensblaadjie

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now