Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

Eredienste vir 

         Sondag, 22 Mei 2022

 

     Eredienste te Wynberg

 

     

 22 MEI 2022 

                          08:00  Gewyde Diens                     Dr DT Nel 

                          09:30  Formele Erediens               Dr DT Nel      

Dankoffers en kollektes --- 

Kan steeds gedoen word deur Snapscan of ons

Absa Bankrekening of deur

koeverte by kerkkantoor in te handig.

Kategese   

Sal die ouers wat gereed is om te help met die sondagskool asb. vir Petro kontak by die kerkkantoor 021 – 797 8340.

 

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Die Noodtoestand is op 5 April 2022 na 750 dae gelig.

     

2.    Onthou asb sekere Covid protekolle veral dra van maskers en       

       distansiering binne die kerk geld steeds.

3.  Donderdae Omgee-groep om 11:00

     Vriende, ek nooi jul hartlik uit na ons omgee-groep wat op Donderdae       om 11:00 in die sfeervolle ruimte om die nagmaaltafels in ons         

     kerkgebou sal vergader. Dit is veral bedoel vir mense wat nie saans na

    omgee-groepe kan kom nie. Wat die formaat betref, gaan ons probeer      om op ‘n informele en spontane wyse die volgende elemente te       

    kombineer: gesellige samesyn, omgee vir mekaar en geloofsverdieping.

    Aan die begin drink ons koffie of tee en hoor ons hoe dit met elkeen     

    gaan.  Groete, Danie Nel.