Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

Eredienste vir 

         Sondag,  23 Januarie 2022

 

     Eredienste Dienste te             

             Wynberg

 

     

  23 JANUARIE  2022     08:00  Gewyde Diens          Dr Danie Nel  

                                          09:30 Formele Erediens    Dr Danie Nel

 

Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen word

deur Snapscan of ons Absa Bankrekening of deur

koeverte by kerkkantoor in te handig.

Kategese   

GEKANSELEER  ---  COVID REGULASIES

 

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Ons is  steeds op vlak 1  (oorspronklik vanaf  1  Oktober 2021)

       wat  beteken dat ons 1000 mense by 'n diens kan toelaat.

       Met distansieering kan ons veilig 250 mense akkomodeer

2.    Onthou asb Covid protekolle veral dra van maskers en

       distansieering geld steeds.

 3    Oktobermaand is ons spesiale 10de dankoffermaand -

      i. Die Finans- en Eiendomme voorsitter bedank alle lidmate wat

         reeds hul 10des sover betaal het. Dit is eger nie te laat nie as

         u nog nie daarby kon uitkom nie. 

         Seënwense