Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

        08:00 Gewyde Diens                                
           09:30 Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

 

Bulletin vir Sondag

29 November 2020                     

Slegs eredienste om 09:30 gedurende skoolvakansies en langnaweke.

08:00 Gewyde diens   Dr DT (Danie) Nel

09:30 Formele Erediens   Dr DT (Danie) Nel

 

                            

     Dankoffers/ kollekte vir Kerkbode se Kersfonds

     Plaas in sakkie by hoofdeur na diens  of

     gebruik ons Absa kaartmasjien of                               

     Snapscan langs preekstoel

 10:30   Geen Kategese 

LET WEL:

1.  Ons het na vlak 1 op 21 September 2020 beweeg

2. Sien asb die reëlings rondom die Covid 19 sovêr dit 

    ons dienste raak in hierdie bulletin.

 

3. Ons is beperk tot 250 mense per diens. Distansie-

    ering moet  gehandhaaf word aseeblief.

 

4. Neem ook asb kennis dat NET die hoofdeur van die 

    kerk  gebruik gaan word om registrasie/ saniteering       en dra

   van maskers te kontroleer.

                

© 2016 NG Kerk Wynberg
 

SKRYF IN

h/v Durbanweg & Carr Hill weg

Wynberg

7800

Alg inligting: ngkwyn@iafrica.com

Webwerf:      dtnel@iafrica.com

KERK KANTOOR URE

Maandag - Vrydag

08:00 - 14:00

ADDRESS

TEL:

021 797 8340 - Kantoor
021 797 1909 - Faks
021 797 7115 - Pastorie

Skryf in op erediensblaadjie

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now