top of page

Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

 

     

EREDIENSTE BY NG KERK WYNBERG

     

 Sondag, 28 AUGUSTUS 2022 

                          08:00  Gewyde Diens          Leraar Dr DT (Danie) Nel  

                          09:30  Formele Erediens    Leraar Dr DT (Danie) Nel  

                                      Onthou asb. Kollektes word tydens 09h30 diens

                                      opgeneem en deurkollekte by hoof- en kantdeure vir:

                                                                  Instituut vir Dowes 

                         09:40   KATEGESE 

                                     Sal die ouers watgereed is om te help met die

                                     Sondagskool asb vir Petro kontak by die

                                     kerkkantoor tel.021 797 8340

LET WEL:   

GEEN MASKERS EN ONS GAAN HEERLIK SING BY 09H30 DIENS.

Bring ook geld saam vir Gewone- en deurkollektes asb.

 

Seënwense.

Dankoffers en kollektes --- 

Kan steeds gedoen word deur Snapscan of ons

Absa Bankrekening mashiene wat by die hoofdeur

beskikbaar is of deur  koeverte by kerkkantoor in

te handig.

VERJAARSDAE IN DIE  KOMENDE WEEK

 

LIDMATE                                                         JEUG

VANDAG,         28  AUGUSTUS

Wiesie Schneeberger                                                           -

Des Adriaanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MAANDAG,      29  AUGUSTUS

  •                                                           Alexandra Appollis                                                                                                               

DINSDAG,        30  AUGUSTUS

Jeanette Holtzhausen                                                           -

Glen Adriaanse                                                                                                                                                                                                                      

WOENSDAG,   31  AUGUSTUS

Johan Degenaar                                                                    -  

Rachelle Greeff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DONDERDAG, 01  SEPTEMBER

Thys Bester

                                                                          -

VRYDAG,         02  SEPTEMBER

  •                                                                             -                                                                                                                                                           

SATERDAG,    03  SEPTEMBER

Terence Carlson                                   Thomas Holtzhausen                                                                                       

                                                                                                                                                                                   

                 

    Geseënde verjaardagwense aan almal                                                        

        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                    -                                 

                                            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page