Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

         08:00 Tans  Gewyde Diens                                
       09:30 Tans  Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

Eredienste vir 

   Sondag,     

    24 Oktober 2021

   

       

Beide Eredienste sal Sondag by ons kerk gehou word!

          24 Oktober 2021

   08:00  Gewyde Diens            Leraar  Dr Danie Nel      

   09:30   Formele Erediens     Leraar  Dr Danie Nel 

   09:40   Kategese                  GEKANSELEER   COVID REGULASIES

         Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen word

        deur Snapscan en of ons Absa Bankrekening

        of deur koeverte by kerkkantoor in te handig.

     

        Sien ook inligting op aangehegte Erediens bladsy

  

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Ons is  terug na vlak 1  vanaf  1  Oktober 2021  wat  beteken dat ons

       750 mense by 'n diens kan toelaat.

2.     Onthou asb Covid protekolle veral dra van maskers en

        distansieering geld steeds.

       Seënwense   

   

       ONTHOU ASB

 3.     Ons jaarlikse wynveiling word in ons saal gehou op Vrydag,12         

          November. Bespreek kaartjies ( R500) deur kerkkantoor en kom   

          ondersteun ons.

 4      Oktobermaand is ons spesiale 10de dankoffermaand - ’n oproep                  aan  elke gemeentelid om hierdie maand ’n volle tiende as                                  dankoffer te bring.