Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

Eredienste vir 

         Sondag, 26 Junie 2022

 

     Eredienste te Wynberg

 

     

26 JUNIE 2022 

                          08:00  Gewyde Diens          Dr DT Nel 

                          09:30  Formele Erediens    Dr DT Nel

Kategese   

09:40    GEEN KATEGESE  -  Skoolvakansies

                 

  LET WEL:

   

Neem kennis asb. Komende Sondag, 26 Junie 2022 sal daar beide 08h00 Gewyde-en 09h30 Eredienste wees.

 

Die volgende 3 Sondae daarna dws 3, 10 en 17 Julie 2022 sal net 09h30 dienste wees agv. skoolvakansies.

 

GEEN MASKERS EN ONS GAAN HEERLIK SING BY 09H30 DIENSTE

 

Bring ook geld saam vir Gewone- en deurkollektes asb.

 

Seënwense.

Dankoffers en kollektes --- 

Kan steeds gedoen word deur Snapscan of ons

Absa Bankrekening of deur

koeverte by kerkkantoor in te handig.