Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

         08:00 Tans  Gewyde Diens                                
       09:30 Tans  Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

Eredienste vir 

   Sondag,     

      28 Februarie 2021

   

       

Beide Eredienste sal Sondag by ons kerk gehou word!

          28 Feb. 2021 

   08:00  Gewyde Diens            Leraar  Dr DT (Danie) Nel      

   09:30   Formele Erediens     Leraar  Dr DT (Danie) Nel     

   09:40   Kategese                  GEKANSELEER   COVID REGULASIES

         Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen word

        deur Snapscan en of ons Absa Bankrekening

        of deur koeverte by kerkkantoor in te handig.

     

        Sien ook inligting op aangehegte Erediens bladsy

  

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Ons is  terug na vlak 3  aangepas  wat  beteken dat ons

       nie meer as 50 mense by 'n diens kan toelaat nie

2.     Onthou asb Covid protekolle veral dra van maskers

       Seënwense              

© 2016 NG Kerk Wynberg
 

SKRYF IN

h/v Durbanweg & Carr Hill weg

Wynberg

7800

Alg inligting: ngkwyn@iafrica.com

Webwerf:      dtnel@iafrica.com

KERK KANTOOR URE

Maandag - Vrydag

08:00 - 14:00

ADDRESS

TEL:

021 797 8340 - Kantoor
021 797 1909 - Faks
021 797 7115 - Pastorie

Skryf in op erediensblaadjie

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now