Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

         08:00 Tans  Gewyde Diens                                
       09:30 Tans  Formele Erediens                              
GEEN Kategese 

Eredienste vir 

   Sondag,     

      21 Maart 2021

   

       

Beide Eredienste sal Sondag by ons kerk gehou word!

          21 Maart 2021

   08:00  Gewyde Diens            Leraar  Dr DT (Danie) Nel      

   09:30   Formele Erediens     Leraar  Dr DT (Danie) Nel     

   09:40   Kategese                  GEKANSELEER   COVID REGULASIES

         Dankoffers en kollektes ---  Kan steeds gedoen word

        deur Snapscan en of ons Absa Bankrekening

        of deur koeverte by kerkkantoor in te handig.

     

        Sien ook inligting op aangehegte Erediens bladsy

  

  COVID 19 

  LET WEL:

1.    Ons is  terug na vlak 1   vanaf 1 Maart 2021  wat  beteken dat ons

       1o0 mense by 'n diens kan toelaat.

2.     Onthou asb Covid protekolle veral dra van maskers en

        distansieering geld steeds.

       Seënwense