Gee jou ...

TIENDE - Debietorder of EFT

Rekeningnaam: NG Kerk Wynberg

Bank: ABSA    

Taknaam: Wynberg

Takkode: 632-005

Tjekrekeningnommer:  04 5058 0058

Dui asb aan Naam of  Lid nr.

Klik hier vir die debietordervorm

TYD - Raak deel van 'n aksie

Ons aksies het altyd nuwe lede/deelnembers nodig. Kom klop aan en word deel van die gemeenskap van die heiliges op 'n nuwe manier.

LIEFDE - Help 'n gemeentelid

Een van ons lidmate benodig...

KOLLEKTE - In die bank, by die deur, per kaart of Snapscan

Erediens deurkollekte gaan altyd vir 'n spesifieke doel, in die banke en per kredietkaart is gewone kollekte.

© 2016 NG Kerk Wynberg
 

SKRYF IN

h/v Durbanweg & Carr Hill weg

Wynberg

7800

Alg inligting: ngkwyn@iafrica.com

Webwerf:      dtnel@iafrica.com

KERK KANTOOR URE

Maandag - Vrydag

08:00 - 14:00

ADDRESS

TEL:

021 797 8340 - Kantoor
021 797 1909 - Faks
021 797 7115 - Pastorie

Skryf in op erediensblaadjie

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now