Welkom by

 

 ​NG Kerk Wynberg

 

     

EREDIENSTE BY NG KERK WYNBERG

     

 sondag, 7 AUGUSTUS 2022 

                          08:00  GEEN Gewyde Diens nie      

                          09:30  Formele Erediens    Leraar      Dr JP GAVERA

                                      Onthou asb. Kollektes word tydens 09h30 diens

                                      opgeneem en deurkollekte by hoof- en                                                        kantdeure vir:

                                                                  Studentebearbeiding   

                         09:40   KATEGESE 

                                     Sal die ouers watgereed is om te help met die

                                     Sondagskool asb vir Petro kontak by die

                                     kerkkantoor tel.021 797 8340

  LET WEL:   

GEEN MASKERS EN ONS GAAN HEERLIK SING BY 09H30 DIENS.

Bring ook geld saam vir Gewone- en deurkollektes asb.

 

Seënwense.

Dankoffers en kollektes --- 

Kan steeds gedoen word deur Snapscan of ons

Absa Bankrekening mashiene wat by die hoofdeur

beskikbaar is of deur  koeverte by kerkkantoor in

te handig.

           

VERJAARSDAE IN DIE  KOMENDE WEEK

 

LIDMATE                                                         JEUG

             

VANDAG,                   07  AUGUSTUS

 Adriaan Lubbe                                                                     -                                                                                                                                                                  MAANDAG,              08  AUGUSTUS

  •                                                                                -                                                                                                                          

DINSDAG,                 09  AUGUSTUS

 

WOENSDAG,           10  AUGUSTUS

Theresa Kotze                                                                     -

Hein Adriaanse                                                                                                                                                                        

DONDERDAG,       11  AUGUSTUS

          -                                       Stephan Holtzhausen

VRYDAG,                12  AUGUSTUS

Rina De Waal                                                                       -                                  Fatuma Chirac  

                            

SATERDAG,           13  AUGUSTUS

  •                                                                                -                                                                                                                                                                          Geseënde verjaardagwense aan almal                                                        

        

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                    -